Workshop til fablearn 2019WS#6 Cut dig ud af problemer – Nudging med vinylcutter

INDHOLD: Hvilken adfærd vil du gerne ændre? Og hvordan ser opfordringen ud?
Workshoppen giver overordnet indblik i, hvordan vores elever har arbejdet med nogle af de symboler
og ikoner, vi dagligt møder – og som alle vil os noget.
Vi vil kort præsentere forskellige undervisningsforløb, hvor elever undersøgte adfærd på skolen eller i
nærmiljøet. Det overordnede fokus var at støtte eleverne i at blive kritiske modtagere og kreative
producenter.
Helt konkret skal du i denne workshop forholde dig til symbolers påvirkning og forsøge at designe og
på en vinylcutter lave dine egne nudging-klistermærker.
MÅLGRUPPE ELEVER:
Denne workshop giver eksempler på forløb i dansk og samfundsfag,
for elever fra mellemtrin, udskoling og inklusionscenter.
Der er ikke behov for forhåndsviden omkring de anvendte teknologier.
MÅLGRUPPE UNDERVISERE:


ERFARINGER MED
Ingen
Mange
Teknologi
X


Designpraksis
X


DELTAGERE:
Maksimalt antal deltagere: 24
Krav til forberedelse: ingen, hvis egen pc anvendes, præinstaller
Inkscape.
TEKNOLOGI:
Vinyl cutter
Programmet Inkscape
REFERENCER:
BILLEDER:

Leave a Reply