Spring til indhold

Undervisning

Det er gennem årene blevet til mange undervisningsforløb, som ikke lige kan presses ind i læringsplatforme.

De første år som underviser på efterskole lavede jeg oftest undervisningsforløb fra bunden, da skolen ikke abonnerede på undervisningsportaler og skolens bogmateriale var forældet. Her underviste jeg i prøvefagene dansk, medborgerskab (historie, kristendom og religion) og naturfag (biologi, geografi og fysik/kemi) på 9. og 10. klassetrin.

De seneste år har jeg undervist elever med autisme spektrum forstyrrelser og har lavet tilpassede forløb, som tager hensyn elever med overbliksvanskeligheder. Herudover har jeg udviklet både faglige og pædagogiske skemaer.

Herudover har jeg arbejdet med udvikling af faget teknologiforståelse for elever i både mellemtrin og udskoling.