Spring til indhold

Fra præstationskultur til læringskultur

  Præstationskultur

  Samfundets stigende fokus på elevernes testresultater og karakterer har gjort skolen til et sted, hvor elever konstant mødes af krav, mål og klare forventninger om at præstere perfekt. Dette medfører, at skolen skaber konstant konkurrence mellem eleverne. Denne konkurrence gør, at mange elever oplever mistrivsel, stress og angst for at leve op til kravene i skolen, hvilket kan have betydning i forhold til læring. Men hvordan flytter skolen fokus fra præstationskulturen til en læringskultur, hvor der er fokus på processen fremfor målet og hvordan forbereder skolen eleverne på at trives i samfundets præstationskultur?

  Læringsglemsel

  Lene Tanggård har skrevet bogen Læringsglemsel, som beskriver vigtigheden af læringsglæde fremfor målstyring. I følge hende lærer eleverne bedre, når de er opslugt af et emne, fremfor når de har fokus på læringsmål.

  Læringsglemsel er modsat et begreb, der skal minde os om det magiske i at lykkes med for eksempel undervisning. Det sker, når eleven glemmer sig selv for en stund i mødet med et fagligt stofområde, når eleven vinder ny erkendelse og indsigt og får lyst til at lære mere. Det resulterer i faglighed på et højere og andet niveau end endnu et hak ved et læringsmål. Det fører også til undervisning, hvor eleverne får plads til at glædes, undres og begejstres.
  Lene Tanggaard
  Læringsglemsel

  Mindset

  I efteråret var jeg så heldig at overvære denne præsentation af Jo Boaler, Professor of Mathematics Education, Stanford University til Scottish Learning festival i Glasgow. Jo Boaler redegjorde for, hvorfor lærerens og elevens mindset har stor betydning for undervisningen og elevens læring.

  Begreberne growth og fixed mindset er udviklet af Carol Dwerk, som fandt ud af at alle har en overbevisning og deres eget potentiale. Nogle mennesker tænker, at deres intelligens er mere eller mindre fikseret – enten kan du lære noget eller også kan du ikke. Andre har et voksende mindset, hvor de tror på at de kan lære alt og at deres intelligens kan vokse. En tredje gruppe bevæger sig mellem de to mindsets. Elever med fixed mindset har større tendens til at give op ved udfordringer, hvor elever med growth mindset fortsætter på trods af udfordringer. Det vigtige i hendes teori er, at det er muligt at udvikle sit mindset fra fixed til growth.

  Jo Boaler demonstrerede undervisning, som både tager højde for nyere hjerneforskning og mindsetudvikling. Undervisningen har fokus på processen fremfor målet og bygger på forskellige arbejdsmetoder, som fordrer eleverne til at begå fejl og anvende disse til at udnytte deres fulde potentiale.

  Hvordan omdanner vi frustration til lærerige fejltagelse

  I forbindelse med et netværksmøde i fablab blev jeg bedt om, at komme med et indspark til debatten. Jeg gav oplægget titlen: Hvordan omdanner vi frustration til lærerige fejltagelser?

  Leave a Reply