Spring til indhold

Designprocessen

FabLab@SCHOOLdk krediteres som ophavsretshaver

Designcirklens processer

Designcirklen kan anvendes som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaverne tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design. Gennem det eksperimenterende arbejde tilegner eleverne sig endvidere almene kompetencer i forhold til kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, kompleks problemløsning og teknologisk mestring. Kompetencer, der er centrale i det 21. århundrede. I feltstudier undersøger man sit arbejdsfelt I idéfasen skabes der mange og forskellige idéer I fabrikationsfasen vælges teknologier og materialer, der kan bringe prototypen til live Der sker en løbende argumentation af valg og fravalg gennem hele designprocessen Ligesom argumentation, er refleksion til stede i hele designprocessen, men kommer eksplicit til udtryk når projektet tages i brug.