Design af klasse t-shirt

En gang imellem falder man nærmest over det næste projekt, det var egentlig det der skete i dette undervisningsforløb. En af skolens udskolingsklasser havde designet deres eget klasselogo og jokede med at bestille t-shirts med logoet. Jeg tog dem på ordet og spurgte om de var interesserede i selv at designe og producere tryk til deres t-shirt.

Leave a Reply