Design af grammatisk terning ved 3D-print

I et forsøg på at lære fire drenge de tre ordklasser; navneord, udsagnsord og tillægsord har jeg forsøgt, at motivere dem gennem en kobling af danskfaget og fablab. Eleverne er meget interesserede i at designe og udvikle nye ting i fablab og knap så interesserede i dansk grammatik. 

Udfordringen var den, at eleverne ikke kunne skelne mellem ordklasserne og i det kommende forløb med kommasætning er det bare en helt del nemmere at lære, hvis i hvert fald, at ordklasserne navneord og udsagnsord er på plads. Herudover har jeg både anvendt i latinske og danske betegnelser, da ordbogen anvender de latinske forkortelser. Forkortelserne er blevet placeret på tre af terningens sider og nu skal elever så designe egne ikoner til at illustrere ordklasserne.

Der er blevet diskuteret, argumenteret og redegjort for reglerne til ordklassespillene. Dette er både foregået i dansktimerne, men også i andre timer, hvor terningerne er blevet fundet frem. Herudover har terningerne været med eleverne hjemme, hvor de er blevet vist frem. En elev mistede terningerne i en weekend, men da filen stadig er tilgængelig, fik vi hurtigt printet nye terninger.

Kan eleverne så skelne og beskrive de tre ordklasser i dag? Det bliver et stort rungende JA!

Designprocessen

Eleverne skal støttes til forståelse for ordklassernes inddeling gennem individuel visualisering af ikoner til ordklasserne på en terning. Terningen skal anvende i spil som eleverne selv udvikler. 

Designopgave: design en terning med ikoner, der symboliserer de tre ordklasser: navneord/substantiver, udsagnsord/verber og tillægsord/adjektiver

Feltstudie: undersøg de tre ordklasser og forskellige terningespils regler og virkemidler
Idégenerering: Lav en skitse med din ternings sider og tegn det ikon der for dig symboliserer ordklassen.

Fabrikation: Terningen tegnes i tinkercad, omdannes i cura og printes på prusa eller ultimaker 

Argumentation og refleksion: Afprøv spillet med klassekammerater og snak om spillets regler og virkemidler. Hvordan kan spillet videreudvikles

Afslutningsvis har elever lavet spilleregler for deres terningespil, så vi kan få trænet de tre mest brugte ordklasser. Nedenfor ses elevernes forskellige designs. Disse er blevet printet, så hver elev har seks terninger. En elev havde svært ved at udvikle ikoner, så han fik lov til at skrive sig ud af opgaven. 

Leave a Reply