Berettermodellen

Hvad viser berettermodellen?

Den vandrette akse er en tidslinje, der viser fortællingens længde. Den lodrette akse viser fortællingens spænding eller intensitet. Selve kurven illustrerer hvordan spændingen og intensiteten udvikler sig gennem fortællingen.

Hvornår anvendes berettermodellen?

Berettermodellen bruges til at illustrere og analysere spændingsforløbet i en fortælling f.eks. noveller, romaner, film osv.

Modellen kan anvendes i analysen af fortællingers komposition, men samtidig er den god at have med i tankerne når man selv skal skabe en fortælling skriftligt eller filmisk. 

Hvordan bruges berettermodellen?

Modellen inddeller fortællingen i 7 faser, der udover at beskrive fortællingens forløb viser hvordan spændingskurven stiger og falder gennem fortællingens faser. 

Nedenfor beskrives berettermodellens 7 faser
  1. ANSLAG: Anslaget starter fortællingen. Ofte gælder det om at anslaget skal fange os så vi gerne vil læse videre eller se videre. 
  2. PRÆSENTATION: Her bliver vi præsenteret for mere af handlingen. Hvor er vi henne, hvem og hvad handler historien om? 
  3. UDDYBNING: Nu begynder vi at få flere informationer om historien og personerne og hvilke relationer de har til hinanden. Vi begynder også at få kendskab til historiens konflikt.
  4. POINT OF NO RETURN:  Konflikten er på sit yderste og der er ingen vej tilbage for hovedpersonen, som må tage konsekvenserne af handlingerne og prøve at løse konflikten.
  5. KONFLIKTOPTRAPNING: De ydre og indre konflikter optrappes, hovedpersonen skal gøre sit yderste for at løse problemerne. 
  6. KLIMAKS: Nu afgøres konflikten endelig og fortællingens højdepunkt inden for spændingen er nået.
  7. UDTONING: Konflikten er helt sluttet, alt er som det var før eller et helt ny liv er opstået for personerne. Udtoningen slutter fortællingen.

Quiz om berettermodellen

Nu har du læst lidt om berettermodellen. Tjek om du har styr på berettermodellens 7 faser i quizzen nedenfor.

Leave a Reply